Írjon nekünk!


AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:

Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány
röviden: GYIk-Műhely Alapítvány

SZÁMLÁZÁSI CÍM: 1011, Budapest. Fő u.3.
LEVELEZÉSI CÍM: 1113. Bp., Villányi út 50. 3/10 (Eplényi Anna)
ADÓSZÁM: 19670405-1-41
Nyilvántartási szám: 01-01-0001940
BANKSZÁMLASZÁM: OTP, 11701004-20122212-00000000
Tisztségviselői:
Eplényi Anna – vezető
Alapítvány Kuratóriuma: Filp Csaba, Eplényi Anna, Sinkó István, Sepsey Zsófia, Szakács Barnabás

I. közhasznú tevékenység:
A kulturális örökség védelme keretében a kulturális javakhoz, művészeti alkotásokhoz és az alkotáshoz való viszonyulás kutatása, dokumentálása, , kísérleti magvalósítása közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: A kulturális örökség védelmének megvalósítása jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja: 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)

II.közhasznú tevékenység:
az épített környezet emberhez méltó, egészséges és esztétikus alakításával, az építészeti kultúra terjesztésével, fejlesztésével, az építészeti értékek, örökség védelmével kapcsolatos alapvető ismeretek iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés, nevelés keretében, a közművelődés és ismeretterjesztés útján való átadásának kutatása, kísérleti magvalósítása közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: az épített környezet alakítása és védelme jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja: 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (1) - (2)

III.közhasznú tevékenység:
a művészeti nevelés, kreativitás kibontakoztatása területén képzési módszerek kutatása, , kísérleti magvalósítása közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; jogszabályhely, mely a közfeladat ellátását előírja: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13.