GYIK 40

A GYIK- Műhely 40 éve foglalkozik kortárs művészetpedagógiával, művészeti neveléssel, tehetséggondozással és ezzel párhuzamosan személyiségfejlesztéssel a Magyar Nemzeti Galéria épületén belül, alapítványi formában. A Műhely célkitűzéseit Szabados Árpád, alapító így fogalmazta meg:

„Az átlagos képességű gyermekek számára létrehozott komplex, kreatív szemléletű műhelymunka vizuális tevékenységi formákon keresztül éreztesse meg az alkotó, nem feltétlenül művészi- tevékenység motivációit úgy, hogy ez a rendszeres és folyamatos oktató-nevelő munka során egész életre szóló élményt nyújtson, segítve a harmonikus felnőtt személyiség kialakulását. … A művészet nem csodálnivaló, megközelíthetetlen valami, hanem saját problémáikra (érzelmi, múlt, jellem) választ adó nyelv, ha élünk eszközeivel.”

                                                                                                                                                                                                 Szabados Árpád

A GYIK-Műhelytöbb, mint helyszín. Az itt folyó vizuális nevelés és alkotó-munka több tekintetben is egyedülálló, így fontos ezen elvek hangsúlyozása. Az itt folyó alkotó-tevékenység és szemlélet az évek során olyannyira összemosódott a hely adottságaival és jellemzőivel, hogy e kettő szimbiózisban él ma együtt. A GYIK-Műhely általános küldetéstudatáról Kalmár István, egykori művésztanár így ír:

„a kreatív, esztétikai és manuális készségek fejlesztése, művészettörténeti ismeretek bővítése mellett– a teljes emberi személyiség kialakulásának, fejlődésének segítése. A látható világ jelenségeit, a képzőművészet területeit igyekszünk tapasztalati egységben megközelíteni, bejárni, eközben előhívni az alkotó magatartás lényegi képét, az egész ember és a világ-egész kapcsolatát”

                                                                                                                                                                                                 Kalmár István

Az alapvetően képzőművészeti hangsúlyú műhely az évek során több társ-szakterülettel egészül ki, illetve komplex, művészeti problémafeltevő és problémamegoldó tevékenysége kiterjed szobrászatra, iparművészetre, építőművészetre, tájépítészetre,média-művészetekre, drámára, mozgásművészetre és környezeti nevelésre is, ezáltal erősítve multiplikatív - összművészeti jellegét.

 

Az alkotóműhely küldetése, hogy a gyermeki kreativitásnak és fantázia kibontakozásának vizuális módon teret adjon, úgy hogy a művészeti problémafeltevés válaszai kortárs szemléletű alkotásokban öltsenek testet. A kreativitás számunkra nem „hobby-kézműveskedést” jelent, hanem olyan módszertant, amely a gondolat, a vizuális kérdés újra-meg-újra a gyermekek önálló látásmódján keresztül valósul meg, és az alkotás folyamatában éppen a problémamegoldáshoz vezető új utakat tapasztalják meg. A sokszor szegényes és anyagilag és térben is szűkös iskolai keretek között ez nem mindig sikerül, de egy térben – anyagban – és koncepcióban szabadon formálható térben (a GYIK-Műhelyben) erre lehetőséget teremtenek a kreatív művészpedagógus kollégák. A kreatív problémákon felnövő gyermeket éppen ez, a szabad képzettársításokon és önismereten alapuló szemlélet fogja majd segíteni későbbi szakmájában, munkájában – miközben maga is önálló műalkotásokat, kortárs képzőművészeti alkotásokat hoz létre.