TÉRLÁTÁST ÉS TÉRBELI ALKOTÓKÉSZSÉGET FEJLESZTŐ GYAKORLATORIENTÁLT MŰVÉSZETI TOVÁBBKÉPZÉS (OH 575/52/2017)

Képzésünk 12 szóban:

 • térlátás-fejlesztés
 • térelméleti ismeretek
 • térképészet
 • tájépítészet
 • szobrászat
 • installációk
 • kortárs építészet
 • térjátékok
 • 36 féle modellezés
 • komplex feladatépítés
 • gyakorlati tudás
 • élményszerzés

ELŐLJÁRÓBAN

A Gyermek- és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely 42 éve a kreativitás gondolati háttereit és alkotófolyamatait kutatja, amelyben a gyerekek nem a tanár utasításait követik, hanem művészeti kérdésfeltevésekre, izgalmas technikákkal, önálló alkotói válaszokat adnak. Tájépítész és építész-kollégákkal 5 éve kiemelten foglalkozunk a térlátást- és térbeli kreatív gondolkodást fejlesztő feladatokkal, együttműködve a Magyar Építész Kamarával, amelyet jelen képzésünk gerincét képező TÁJ-TÉR-TÁR (2015) kiadványunkban jelentettünk meg.

Az elmúlt években számos olyan tanulmány született a világon, amely szoros összefüggést mutat ki a kreativitás és térbeli gondolkodás között. Kísérleti foglalkozásainkon úgy tapasztaltuk, hogy a “tér/térbeliség/téralkotás” komplex, tág kerete minden feladattípust magába tud ölelni, és sokak számára könnyebben megoldható egy vizuális probléma a valós térben, mint annak síkra redukált változatában. Ez a „térképi- táji- téri” gondolkodás inspirációul szolgálhat (táj-)építészeket oktató vagy téri installációkat készítő kollégáknak, rajztanároknak valamint tanítóknak, óvónőknek, akik bátor tanári hozzáállással a térbeli tapasztalatok élményszerző útját részesítik előnyben diákjaikkal. Várjuk továbbá a lelkes építészeteket, tájépítészeket is, akik közösségi tervezésben, lakóhelyükön tudják kamatoztatni az itt tanultakat.

gyik_foglalkozás_1

A GYIK-TÉR-SZEMLÉLET 3 PILLÉRE

1. Kreatív tér, tértan, térmorfológia, tájélmény, környezet-értelmezés, városi narratíva, landart

A kortárs, aktuális, friss szemlélet beemelése a művészeti-vizuális kultúrába; párhuzamosan feldolgozni azokat az alkotókat, irányokat (pl. téri-installációk, land-art, fényművészet, street-art stb.), amellyel a gyermekek előbb-utóbb találkozni fognak.

2. Közvetlen anyaghasználat, egyéni tapasztalás, személyes alkotóélmény, kétkezi műhelymunka

Csakis a megélt, empirikus élményből fakadó alkotáson, a megtapasztalt anyagminőségeken, a kézzel fogható technikai ismereteken keresztül vezet az út a saját kreativitáshoz.

3. Izgalomkeltés, érdeklődés, meghökkentő témaválasztás, szokatlanság, élmény

Az alkotáshoz gyakorlati tapasztalattal rendelkező, lelkes, inspiráló, ámulatot keltő, érdekfeszítő pedagógus kell, aki ki tudja „zökkenteni” a gyermeket és kinyitni Csodakamrájukat!

gyik_foglalkozás_1

A KÉPZÉS CÉLJA

Továbbképzésünk célja a kreatív térbeli gondolkodás, a térbeli manuális készségek és kortárs téri vizualitás kifejezésformáinak fejlesztése 36 különböző technikájú és anyagkombinációjú alkotófeladattal; valamint hogy a résztvevő saját maga is váljon képessé önálló-, kortárs-, kreatív- művészeti alkotófeladatok kitalálására, kidolgozására, megalkotására és csoporttal való levezetésére.
Így térbeli inspirációs lehetőségei megnyílnak és a kapott gyakorlati tudással a gyermekek térbeli kifejezési formáit minél izgalmasabban és szakmailag felkészülten fejlesztheti.

Beszámoló további képzéseinkből:

36 FELADAT- 5 TÉMAKÖRBEN

Célunk, hogy a résztvevő szakmailag ismeretterjesztő, vizuálisan inspriáló előadásokkal ismerje meg a térbeli gondolkodáshoz köthető szakterületek elméleti háttérismereteit 5 témakörben

I. TÉRKÉPÉSZET, FELÜLNÉZET, LÉPTÉKVÁLTÁS, TEMATIKAI EGYSÉG

kortárs térképművészet, térkép-kódolás, ősi térképek, saját testtérképezés, felülnézeti tájak, tájakon játszódó társasjátékmodellek / 5 feladat

II. TEREP-PLASZTIKA, TÉRI DOMBORMŰ, TEMATIKAI EGYSÉG, TÉRPLASZTIKÁK

terepformák, tereprendezés, hegyvidékek, barlangok formavilága, táji-indusztriális beavatkozások, XX. sz.-i domborművek / 8 feladat

III. NONFIGURATIV TÉRBELI INSTALLÁCIÓK, TEMATIKAI EGYSÉG

XX. sz.-i modern szobrászat, land-art, kinetikus alkotások, térbeli installációk, térben dolgozó kortárs képzőművészek / 6 feladat

IV. ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVILÁG ÉPÍTMÉNYEI, TEMATIKAI EGYSÉG

állatok különleges élőhelyei, lakóhelyei, annak formai elemzése és alkalmazásuk a kortárs építészetben, természeti geometriák, kortárs játszótérszerkezetek / 10 feladat

V. KORTÁRS ÉPÍTÉSZET ÉS TÉRMORFOLÓGIA, TEMATIKAI EGYSÉG

XX. sz.- modern irányzatok, neoplaszticizmus, Holland iskola, kortárs építészet, kortárs formanyelv, új épületszerkezetek / 7 feladat

gyik_foglalkozás_1

A HALLGATÓ TEENDŐI (az akkreditációs tanúsítványhoz)

 • A képzés során a résztvevő a gyakorlati foglalkozások 80%-án kell részt vegyen

 • A 60 óra tartalmaz 1 x 1,5 óra hospitálást egy GYIK-Műhelyes csoportfoglalkozáson, amelyen kötelező a részvétel

 • A résztvevőnek 3 „vizsga”-feladata van

1. Egy GYIK-ban tanult feladatot kell elvégezzen egy gyermekcsoporttal (arról 3 oldalas próba-tanítási beszámolót készíteni)

2. Az öt témakörhöz kapcsolódóan 1-1 új, saját inspirációjú térbeli feladatot kell kitaláljon (5 x 2 oldal képekkel)

3. valamint a csoport előtt „referáló kiállításon és kötetlen beszélgetésen” mutatja be röviden ott készült alkotásait, osztja meg élményeit, sikereit.

gyik_foglalkozás_1

AMIT MI KÍNÁLUNK

 • 60 órás akkreditált képzés 4 oktatatóval, segítőkkel

 • Az összes feladat teljes anyagigénye, esetenként hazavihető maradéka, beszerzési lehetőségei

 • 1 db TÁJ-TÉR-TÁR kiadvány és összefoglaló DVD a háttér-képekkel, fotódokumentációval

 • Kávé, tea, süti a képzés során és nagy kartondoboz, amelyben a munkákat gyűjtjük, majd azok a záró referáló kiállítás után hazavihetőek

HELYSZÍN, IDŐBEOSZTÁS, ANYAGOK

A továbbképzésre a GYIK-Műhely műtermében kerül sor 8 hosszú alkotó délelőtt formájában (csütörtök-péntek, kb. 8-15), amelyben a hagyományos technikák mellett sok új modellező-anyaggal ismerkedetnek meg pl.: habkarton, balsafa, hungarocell, bambusz, alulap, tükrök, dekorfaáru, fonal-merevítés, stb. Minden tematikai egységet átfogó előadás vezet fel (kortárs alkotókkal, projektekkel), de bemutatott feladatok nyitó inspirációt többféle tanítási céllal, kimenettel is felvezetjük.

Bármilyen a továbbképzéssel kapcsolatos kérdéssel keresd bátran Eplényi Annát!

Dr. Eplényi Anna elérhetőségei:

Email: biborkosbor@yahoo.com
tel.: 70/2322772

Oktatóink


Dr. Eplényi Anna

Tájépítészmérnök, Rajz szakos tanár; a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar adjunktusa; a Magyar Tájépítészek Szövetségének nemzetközi alelnöke; a GyIK-Műhely vezetője és 17 éve aktív művésztanára; több könyv, munkafüzet, egyetemi jegyzet szerzője.

Anna

Szentandrási Dóra

Építészmérnök, a GYIK- Műhely oktatója, TérJáték program társ alkotója, UART Alkotó Doboz kifejlesztője, a TájTérTár kiadvány társszerzője.

Dora

Terbe Rita

Pro Architectura díjas Építészmérnök (CUBO Építészcsoport), a BME Építészmérnöki Karának tanársegédje, PhD-hallgatója, a GYIK- Műhely oktatója, a TájTérTár kiadvány társszerzője.

Rita

Schmidt Gertrúd

Textiltervező-iparművész (MOME), 20 éven át az Áldás utcai Ált. Iskola rajztanára, 15 éve a GYIK- Műhely oktatója.

Gertrúd
gyik_foglalkozás_1
gyik_foglalkozás_1

A KÉPZÉS DÍJA: 69 000 Ft

A képzés min. 8 és max. 18 fővel indítható. Egy intézményből érkezők esetén kedvezmény tudunk biztosítani.

A KÖVETKEZŐ KÉPZÉS IDŐPONTJA:

8 alkalom (8--15h): jan. 21H - 22K, jan., 31Sz - 31Cs, Febr. 14Cs-15P, és márc. 4H-5K (vizsga).
Jelentkezési határidő jan. 13.

Kisfilmjeink


gyik_foglalkozás_1

Irodalomjegyzék

Jelentkezési űrlap

Töltsd ki az űrlapot és jelentkezz képzésünkre!

Szeretnél-e vizsgát, azaz akkreditációs tanúsítványt?
Van-e képzőművészeti téren háttérismereted?
Van-e építészeti téren háttérismereted?
Van-e szobrászati téren háttérismereted?
Van-e lehetőséged a technikákat gyermekcsoportban elvégezni a képzés ideje alatt?
   Az adatvédelmi irányelveket elolvastam és hozzájárulok adataim kezeléséhez.